Aktualności

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice przypomina, że 15 marca br. minął termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia w wysokości 16,00 zł oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o pilne uregulowanie zobowiązania.

Grafika PIT-37.

● Jeśli faktycznie mieszkasz w Ornontowicach, nawet mimo braku zameldowania, a PIT rozliczysz poza naszą Gminą, to Twój podatek nie wróci do naszej Gminy oraz nie wróci do Ciebie!

●Żeby rozliczyć PIT w naszej Gminie, należy złożyć deklarację podatkową za dany rok w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie i wpisać miejsce zamieszkania: ORNONTOWICE.

● Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania  – wystarczy mieszkać w Ornontowicach i chcieć, aby podatki zostały w miejscu codziennego życia.

● Podatek zostanie wykorzystany na wydatki oświatowe, kulturalne, infrastrukturalne, transportowe, komunikacyjne, wodno-kanalizacyjne, drogi i chodniki oraz inne niezbędne inwestycje gminne.

● Więcej pieniędzy w gminnym budżecie to zwiększona ilość zrealizowanych inwestycji i więcej środków przeznaczonych przez Gminę dla nas – MIESZKAŃCÓW ORNONTOWIC!

Czytaj więcej “Mieszkasz w Ornontowicach – rozlicz tu PIT i dołóż swój wkład do rozwoju naszej Gminy!”
Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zakończył główny etap prac związany z aktualizacją uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, położonych na terenie Gminy Ornontowice i przesłał do tut. Urzędu wersje robocze projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok Ornontowicki”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok Leśny”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok Łąkowy”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok od Solarni”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok z Bujakowa”.

Czytaj więcej “Informacja”

Do góry