Ustawienie tablicy informacyjnej

W ramach podpisanej 24 maja 2013r. umowy o dofinansowanie projektu obejmującego kompleksową Rewitalizację Zabytkowego Parku Gminnego, realizując wytyczne IZ RPO WSL w zakresie informacji i promocji, przy wejściu do parku w lipcu br. ustawiono tablicę informacyjną.

Ruszyła strona!

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że ruszyła strona internetowa projektu „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny” w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet VI. „Zrównoważony Rozwój Miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja – małe miasta”.

Mamy nadzieję, że stanie się ona miejscem, które gromadzić będzie informacje na temat przeprowadzonej Rewitalizacji Gminnego Parku w Ornontowicach.