Ustawienie tablicy informacyjnej

W ramach podpisanej 24 maja 2013r. umowy o dofinansowanie projektu obejmującego kompleksową Rewitalizację Zabytkowego Parku Gminnego, realizując wytyczne IZ RPO WSL w zakresie informacji i promocji, przy wejściu do parku w lipcu br. ustawiono tablicę informacyjną.