Aktualności

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej zamieszczamy: Zarządzenie nr 0050.0020.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Do góry